Środowisko symulacyjne VISSIM jako element testowania programów sygnalizacji świetlnych

Program Vissim to program firmy PTV AG. Służy on do mikroskopowej symulacji ruchu drogowego oraz do modelowania ruchu. Przykładowa symulację przedstawiono na poniższym rysunku. Za jego pomocą, możliwe jest znalezienie i przeanalizowanie różnych rozwiązań tworzenia ruchu. Przy pomocy programu VISSIM przeprowadzić analizę warunków ruchu komunikacji indywidualnej oraz komunikacji zbiorowej uwzględniając takie czynniki jak wpływ przystanków autobusowych, przejścia dla pieszych, strukturę rodzajowa ruchu oraz wiele innych.

Rys. VISSIM v. 5.0 - widok symulacji w trybie 3D- symulacja skrzyżowania ulic Francuska- Warszawska w Katowicach

Pakiet VISSIM zawiera dwa różne wewnętrzne programy: symulator ruchu oraz generator stanów sygnalizacji. Pierwszy program jest mikroskopowym symulatorem ruchu zawierającego zasadę Wiedermana „jazdy za przewodnikiem” ( „car falowing" ). Drugi z programów zbiera dane z detektorów i steruje sygnalizacją.

 

Rys. Logika “jazdy za liderem” (Wiedemann 1974)
Źródło: Instrukcja VISSIM 3.70 PL

 

 

Program VISSIM jest bardzo dokładnym programem symulacyjnym ruchu drogowego, ponieważ wykorzystuje on do modelowania zachowania się pojazdów w ruchu logikę „jazdy za liderem”. Jest to psychofizyczny model zachowania się pojazdu w ruchu opracowany przez Wiedemann’a.  Model ten zakłada, iż kierujący pojazdem który jedzie szybciej zaczyna hamować gdy osiągnie swój indywidualny próg percepcji pojazdu który porusza się wolniej. Ponieważ nie może jednoznacznie określić on prędkości tego pojazdu, hamuje tak długo aż jego prędkość będzie jeszcze niższa, a potem przyśpiesza. Prowadzi to procesu hamowania i przyspieszania. Inne mniej dokładniejsze programy stosują do obliczeń stała prędkość pojazdów. Ponadto symulator ruchu w programie VISSIM uwzględnia takie sytuacje jak np. ustąpienie pierwszeństwa dwom sąsiednim pojazdom na przyległych pasach ruchu na drodze wielopasowej, ale również zakłada iż w odległości 100 m od sygnalizacji świetlej uwaga kierujących jest podwyższona. Te i inne czynniki w połączeniu z dokładnym modelem Wiedemann`a powodują iż symulator ruchu w programie VISSIM jest bardzo dokładny. 
Program VISSIM symuluje ruch przemieszczając układy „ kierowca-pojazd” w sieci transportowej. Każdy kierowca jak i jego pojazd posiadają pewne cechy indywidualne. Charakterystyczne cechy układu „kierowca – pojazd” możemy podzielić na trzy różne kategorie:
 
1. Techniczny opis pojazdu
•  długość
•  maksymalna prędkość
•  potencjalne przyspieszenie
•  bieżące położenie w sieci
•  bieżącą prędkość i przyspieszenie
2. Zachowanie jednostki kierowca-pojazd
•  psychofizyczne progi czułości kierowcy (zdolność oceny agresywność)
•  pamięć kierowcy
•  przyspieszenie oparte na prędkości bieżącej i prędkości     pożądanej przez kierowcę
3. Wzajemne zależności jednostek kierowca-pojazd
•  wzgląd na pojazdy poprzedzający i następujący na własnym i sąsiednich pasach ruchu
•  wzgląd na bieżący odcinek i następne skrzyżowanie
•  wzgląd na następną sygnalizację świetlną
 
W programie VISSIM istnieje możliwość wczytania pliku skrzyżowania z programu Crossig lub stworzenie w tym programie nowego węzła od początku. W programie Corossig dostępny jest moduł do wyznaczania wymaganych czasów międzyzielonych na podstawie graficznego przedstawienia dróg ewakuacji i dojazdu.

 

W programie VISSIM mamy mozliwość podgladu symulacji w trybie 3d.

mapy

linki

kontakt