Misją Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

o gospodarność i skuteczność w służbie

publicznej dla Rzeczypospolitej Polskiej

Wizją Najwyższej Izby Kontroli jest cieszący się

powszechnym autorytetem najwyższy organ

kontroli państwowej, którego raporty będą

oczekiwanym i poszukiwanym  źródłem

informacji dla organów władzy i społeczeństwa

 

 

 

 

Nadawanie uprawnień do kierowania pojazdami

2015

 

Działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz zapewnienia odpowiedniej jakości robót drogowych

2015

 

Działania na rzecz rozwoju transportu intermodalnego w Polsce

2015

 

 Działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi związane z budową drogi ekspresowej S8

2015

 

Organizacja ruchu na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich

2014

 

Pełne zestawienie wyników kontroli NIK znajduje się pod adresem: https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/

mapy

linki

kontakt