mapy


program budowy dróg krajowych 2014- 2023 z perspektywą do 2025
(stan na dzień 01.01.2020 r.)


mapa istniejących dróg krajowych
(stan na 31.12.2019 r.)


mapa czarnych punktów


Mapa lokalizacji rond na sieci dróg krajowych
w zarządzie GDDKiA (z wyłączeniem miast na prawach powiatu)
(stan na rok 2008)


mapa głębokości przemarzania dla Polski


lokalizacja wag na drogach krajowych (stan na rok 2015)


mapa ryzyka indywidualnego na drogach krajowych w latach 2007- 2009


mapa dróg na których obowiązuje elektroniczny pobór opłat VIATOLL
(stan aktualny na marzec 2020)