mapa dróg krajowych
stan na dzień 01.01.2016r.

istniejące i planowane miejsca obsługi podróżnych 
stan na dzień 01.01.2016r.

 1 mapa ryzyka indywidualnego na drogach krajowych 2007-2009
 1 mapa czarnych punktów 2003
 1

mapa wag do ważenia samochodów ciężarowych

 1

mapa lokalizacji rond na drogach krajowych
(za wyj. miast na prawach powiatu)

 1

docelowy układ autostrad i dróg ekspresowych (na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 20 października 2009 r

 1

mapa istniejących i planowanych Miejsc Obsługi Podróżnych

1

mapa głębokości przemarzania dla Polski

 

 

 

 


 

 

Mapa dróg na których obowiązuje system ViaTOLL

 

Zobacz także: Elektroniczny pobór opłat

 


 

1Odcinki drogowej sieć TEN-T w Polsce

1Odcinki kolejowej sieć TEN-T w Polsce

1Polskie porty lotnicze w sieci TEN-T

Polska sieć wodna śródlądowa i porty śródlądowe w sieci TEN-T

 

Zobacz także: TEN-T

 


 

 

1Program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015

1Autostrada A1
1Autostrada A2
1Autostrada A4 
1Autostrada A6, A8, A18  
1Drogi ekspresowe S1, S2 
1Droga ekspresowa S3
1Droga ekspresowa S5  
1Droga ekspresowa S6
1Droga ekspresowa S7 Gdańsk - Warszawa
1Droga ekspresowa S7 Warszawa - Rabka
1Droga ekspresowa S8 Białystok - Piotrków Tryb.   
1Droga ekspresowa S8 Piotrków Tryb. - Wrocław
1Droga ekspresowa S10
1Droga ekspresowa S11
1Drogi ekspresowe S12, S51, S74
1Droga ekspresowa S17 
1Drogi ekspresowe S14, S19, S22
1Drogi ekspresowe S69, S61

mapy

linki

kontakt