1

 

 


 

1

Polski Komitet Normalizacyjny

1

Naczelny Sąd Administracyjny
1 Ministerstwo Infrastruktury 
i Budownictwa
1 Przegląd ITS
1 ITS Polska
1 GDDKiA
1 Instytut Transportu Samochodowego

 

 

Bezpieczny przejazd


Wydawnictwa Komunikacji i Łączności
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
   

 

Zarządy dróg wojewódzkich wraz z adresami:

 

1. Dolnośląskie:

Dolnośląska Służba 
Dróg i Kolei 
we Wrocławiu
ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław

 

2. Kujawsko-Pomorskie:

Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Bydgoszczy

ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

 

3. Lubelskie:

Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Lublinie
Ul. Turystyczna 7a
20-207 Lublin

 

4. Lubuskie:

Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra

 

5. Lódzkie:

Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Łodzi
ul. Sienkiewicza 3 
90-113 Łódź

 

6. Małopolskie:

Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Krakowie
ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków

 

7. Mazowieckie:

Mazowiecki
Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

 

8. Opolskie:

Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Opolu
ul. Oleska 127
45-231 Opole

 

9. Podkarpackie:

Podkarpacki
Zarząd Dróg
Wojewódzkich
ul. B. Żeleńskiego 19a
35-105  Rzeszów

 

10. Podlaskie:

Podlaski
Zarząd Dróg
Wojewódzkich 
w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
15-620 Białystok

 

11. Pomorskie:

Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Gdańsku
ul. Mostowa 11a
80-778 Gdańsk

 

12. Śląskie:

Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-609 Katowice

 

13. Świętokrzyskie:

Świętokrzyski
Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Kielcach
ul. Jagiellońska 72
25 - 602 Kielce

 

14. Warmińsko-mazurskie:

Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28b
10-602 Olsztyn

 

15. Wielkopolskie:

Wielkopolski
Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznań

 

16. Zachodniopomorskie:

Zachodniopomorski
Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Koszalinie
ul. Szczecińska 31
75-122 Koszalin

 mapy

linki

kontakt