Księgi Unii Europejskiej z zakresu transportu

Niebieska księga Sektor Transportu Publicznego w miastach, aglomeracjach, regionach (2015)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie blue100.jpg

Niebieska księga Infrastruktura drogowa (2015)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie blue100.jpg

niebieska księga Sektor kolejowy Infrastruktura kolejowa (2015)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie blue100.jpg

Niebieska księga dla infrastruktury drogowej (2008)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie blue100.jpg

Niebieska księga dla infrastruktury kolejowej (2008)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie blue100.jpg

Niebieska księga dla infrastruktury lotniczej (2008)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie blue100.jpg

Niebieska księga dla infrastruktur transportu publicznego (2008)

Biała Księga- Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu –dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu (2011)

biała księga- broszura

Zielona księga w sprawie zastosowań nawigacji satelitarnej (2006)

Zielona księga – W kierunku nowej kultury mobilności w mieście (2009)