Księgi Unii Europejskiej z zakresu transportu

 

niebieska ksiega  

 

Sektor Transportu Publicznego w miastach, aglomeracjach, regionach (2015)

niebieska ksiega  

 

Infrastruktura drogowa (2015)

niebieska ksiega  

 

Sektor kolejowy Infrastruktura kolejowa (2015)

niebieska ksiega  

 

Niebieska księga dla infrastruktury drogowej (2008)

niebieska ksiega       

 

Niebieska księga dla infrastruktury kolejowej (2008)

niebieska ksiega  

 

Niebieska księga dla infrastruktury lotniczej (2008)

niebieska ksiega  

 

Niebieska księga dla infrastruktur transportu publicznego (2008)

biala ksiega  

 

Biała Księga- Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu –
dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu (2011)

 

biała księga- broszura

zielona ksiega  

 

Zielona księga w sprawie zastosowań nawigacji satelitarnej (2006)

zielona ksiega  

 

Zielona księga - W kierunku nowej kultury mobilności w mieście (2009)

 

 

mapy

linki

kontakt