Katgoria ruchu drogowego (KR)

 

Kategoria ruchu czyli obciążenie ruchem drogowym, określone w załączniku nr 5 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodasrki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.(Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430). Kategoria ruchu drogowego jest jedną z podstawowych wartości mających wpływ na projektowaną konstrukcję drogi.

 

 

Obliczanie Kategorii Ruchu KR

Kategorię ruchu wyznaczamy zgodnie z poniższym zestawieniem:

 

Kategoria ruchu

KR

Liczba osi obliczeniowych 100kN
na dobę na pas obliczeniowy ruchy

L

KR 1 poniżej 12
KR 2 13 - 70
KR 3 71 - 335
KR 4 336 - 1000
KR 5 1001 - 2000
KR 6 powyżej 2000

 

 

Wzór na obliczenie liczby osi

 

L = (N1 x r1 + N2 x r2 + N3 x r3) x f

 

gdzie:

L - liczba osi obliczeniowych na dobę na obliczeniowy pas ruchu,

N1 - średni dobowy ruch samochodów ciężarowych bez przyczep w przekroju drogi, w połowie okresu eksploatacji,

N2 - średni dobowy ruch pojazdów członowych (samochodów ciężarowych z przyczepami i ciągników siodłowych z naczepami) w przekroju drogi, w połowie okresu eksploatacji,

N3 - średni dobowy ruch autobusów w przekroju drogi, w połowie okresu eksploatacji,

f - współczynnik obliczeniowego pasa ruchu określony zgodnie z tabelą a,

r1, r2, r3 - współczynniki przeliczeniowe na osie obliczeniowe określone zgodnie z tabelą b.

 

Tabela a:

Liczba pasów ruchu w obu kierunkach

Współczynnik obliczeniowego
pasa ruchu 

f

droga jednojezdniowa droga dwujezdniowa
1 2 3
2 - 0,50
3 - 0,50
4 4 0,45
- 6 0,35
- 8 0,30

 

Tabela b:

wartość współczynników r1, r2, r3 przy obliczaniu KR

 

W 2012 roku na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad opracowano nowy Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, w którym przedstawiono nowy podział kategorii ruchu drogowego. Wprowadzono nową klasę ruchu bardzo ciężkiego KR7 i nieznaczne zmiany w klasyfikacji kategorii ruchu KR1, KR5 i KR6.

Podział w nowym katalogu przedstawia się następująco:

 

kategoria ruchu N100 - sumaryczna liczba równoważnych osi standardowych 100 kN w całym okresie projektowanym [w milionach osi 100 kN na pas obliczeniowy]
1 2
KR 1 0,03 < N100 ≤ 0,09
KR 2 0,09 < N100 ≤ 0,50
KR 3 0,50 < N100 ≤ 2,50
KR 4 2,50 < N100 ≤ 7,30
KR 5 7,30 < N100 ≤ 22,00
KR 6 22,00 < N100 ≤ 52,00
KR 7 N100 > 52,00

 

 

 

mapy

linki

kontakt