FRAME

 

1

FRAME Selection Tool- program do tworzenia założeń do architektury zgodnej z FRAME

 

Nowoczesny system transportu może zawierać wiele komponentów ITS, na przykład zautomatyzowane systemy kontroli ruchu miejskiego, zarządzanie transportem publicznym i drogami. Maksymalne korzyści osiągamy wtedy, gdy te systemy są ze sobą zintegrowane.

Architektura FRAME to europejska architektura ITS finansowana przez UE w ramach projektu
E-FRAME (2008-2011).

Architektura ITS może być tworzona na poziomie krajowym, regionalnym, miejskim, lub odnosić się do poszczególnych sektorów lub usług. Architektura FRAME przyczynia się do zapewnienia iż wdrażane rozwiązania ITS mogą być:

 

 • zaplanowane w logiczny sposób

 • zintegrowane z innymi systemami

 • spełniać wymagania wydajności

 • spełniać wymagane oczekiwania

 • łatwe w utrzymaniu

 • łatwe do rozbudowywania

 • spełniać oczekiwania użytkowników


      

  Więcej informacji na temat FRAME oraz program FRAME Selection Tool 
  są dostepne na stronie projektu

  1
mapy

linki

kontakt