dzienniki ustaw

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020 poz. 110)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r.w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 2016 poz. 1264) (tekst jednolity z dnia z dnia 1 sierpnia 2016 r.)