WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 26 maja 2015 r. sygn. akt Kp 2/13
M.P. 2015 poz. 517
 
POROZUMIENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI I GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z dnia 21 listopada 2003 r.
w sprawie współdziałania jednostek organizacyjnych Policji i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego
(Dz. Urz. KGP z dnia 12 grudnia 2003 r.)
Dz.Urz.KGP z 2003 r. Nr 21, poz. 124
 
ZARZĄDZENIE Nr 11 MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 4 lutego 2008 r.
w sprawie wdrożenia wymagań techniczno-obronnych w zakresie przygotowania infrastruktury drogowej na potrzeby obronne państwa
(Dz. Urz. MI z dnia 7 lutego 2008 r.)
(Dz.Urz.MI. z 2008 r. Nr 3, poz. 10)
 
ZARZĄDZENIE NR 5 MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
(Dz. Urz. MI z dnia 29 marca 2002 r.)
(Dz.Urz.MI z 2002 r. Nr 3, poz. 8)
 
ZARZĄDZENIE Nr 73 GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 
z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania numerów drogom krajowym 
(Dz.Urz.MI. z2008 r. Nr 15, poz. 78)
 
ZARZĄDZENIE Nr 74 GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 
z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim 
(Dz.Urz.MI. z 2008 r. Nr 15, poz.79)
  Obwieszczenie Ministra Finansów
z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym
(M.P. z 2015 r. poz. 707)
     

 

 


mapy

linki

kontakt