Długość dróg publicznych w Polsce

 

KATEGORIA DROGI DŁUGOŚĆ [km]  
drogi krajowe 18 520 5%
drogi wojewódzkie 28 536 7%
drogi powiatowe 126 924 33%
drogi gminne 209 333 55%
Σ 383 313 100%

 

gługość dróg publicznych poszczególnych kategorii

 

Stan dróg publicznych w Polsce

 

 

Kategoria drogi utwardzone[km] nieutwardzone[km]
wojewódzkie 28 250,64 285,36
powiatowe 114 231,60 12 692,40
gminne 98 386,51 110 946,49

 

 

stan dróg publicznych w Polsce

 

 

Podział dróg krajowych

 

Klasa DK km %
A - autostrady 854,6 5
S - drogi ekspresowe 583,9 3
Drogi krajowe pozstałych klas 15 707,0 92

 

 

Podział dróg krajowych

 • W sieci dróg publicznych zlokalizowanych jest 30 tys. obiektów mostowych i tuneli 
  o łącznej długości ponad 550 tys. m,
 • W sieci dróg krajowych znajduje się ponad 4,5 tys. obiektów mostowych o łącznej długości 190 tys. m i powierzchni ponad 2,3 mln. m2,
 • Statystycznym obiektem na DK jest most o długości 42,6 m,
  powierzchni 521 m2 i szerokości 12,2 m,
 • Wśród ogólnej liczby obiektów mostowych na DK 109 to obiekty o długości większej niż 200 m,
 • W ciągu dróg krajowych funkcjonuje jedna przeprawa promowa przez Wisłę 
  w ciągu drogi nr 90 w miejscowości Korzeniewo,
 • GDDKiA zarządza ponad 16 tys. przepustów na sieci dróg krajowych, 
  w tym 3020 szt. o świetle otworu równym lub większym niż 150 cm,
 • Ponad 40% natężenia ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych 
  to ruch na drogach krajowych

 

 


Opracowano na podstawie danych GDDKiA (dane z 2009r.)

mapy

linki

kontakt