Długość dróg publicznych w Polsce

 

    o nawierzchni trwałej

o nawierzchni

gruntowej

  Ogółem razem ulepszonej nieulepszonej
Ogółem 419 636,4 290 919,1 268 365,9 22 553,2 128 717,3
    -miejskie 68 678,6 58 104,7 56 102,2 2 002,5 10 573,9
    -zamiejskie 350 957,8 232 814,4 212 263,7 20 550,7 118 143,4
Krajowe 19 292,8 19 292,6 19 290,6 2,0 0,2
    -miejskie 4 198,4 498,2 4 196,0 2,0 0,2
    -zamiejskie 15 094,4 15 094,4 15 094,4 0,0 0,0
Wojewódzkie 29 108,6 29 056,6 29 010,2 46,4 52,0
    -miejskie 4 458,5 4 454,6 44 460,0 8,6 3,9
    -zamiejskie 24 482,7 24 433,9 24 394,2 39,7 48,8
Powiatowe 125 092,3 114 712,3 111 052,3 3 660,0 10 380,0
    -miejskie 13 546,1 13 254,2 13 111,3 142,9 291,9
    -zamiejskie 111 546,2 101 458,1 97 941,0 3 517,1 10 088,1
Gminne 246 142,7 127 857,6 109 012,8 18 844,8 118 285,1
    -miejskie 46 308,2 360 239,6 34 178,7 1 850,9 10 278,6
    -zamiejskie 199 834,5 91 828,0 74 834,1 16 993,9 108 006,5

 

 stan na dzień 31.12.2015

 

 

 

WOJEWÓDZTWA krajowe

 

wojewódzkie

 

powiatowe

ogółem w tym
ekspresowe autostrady
w kilometrach
ogółem 19 388,0 1 533,9 1 636,9 28 877,1 114 669,4
Dolnośląskie 1 405,1 64,3 221,9 2 359,1 8 093,5
Kujawsko- pomorskie 1 206,7 35,0 165,0 1 764,2 6 689,4
Lubelskie 1 090,6 89,1 - 2 252,0 9 282,0
Lubuskie 906,3 147,1 89,2 1 595,5 3 453,3
Łódzkie 1 408,5 223,0 226,2 1 318,9 7 486,5
Małopolskie 1 094,4 21,8 151,0 1 412,1 6 509,3
Mazowieckie 2 424,2 188,6 66,4 3 020,0 13 912,6
Opolskie 779,0 - 88,1 986,4 3 680,0
Podkarpackie 919,4 11,0 152,5 1 693,8 6 441,1
Podlaskie 993,1 61,2 - 1 242,9 6 759,2
Pomorskie 908,0 72,3 65,9 1 823,8 5 230,3
Śląskie 1 220,9 131,5 174,9 1 530,6 6 066,6
Świętokrzyskie 754,3 57,1 - 1 086,9 5 815,6
Warmińsko- mazurskie 1 328,3 146,6 - 1 914,8 6 885,6
Wielkopolskie 1 740,9 150,2 210,5 2 743,0 11 305,8
Zachodniopomorskie 1 136,3 135,1 25,3 2 133,1 7 058,6

 

 stan na dzień 31.12.2016

 

 

WOJEWÓDZTWA Mosty i wiadukty przeprawy promowe tunele i przejścia
  ogółem trwałe tymczasowe    
ogółem 26 322 26 090 232 42 122
Dolnośląskie 3 499 3 485 14 - 1
Kujawsko- pomorskie 865 856 9 2 2
Lubelskie 1 485 1 470 15 1 -
Lubuskie 930 926 4 5 2
Łódzkie 1 703 1 698 5 1 2
Małopolskie 3 399 3 357 42 8 10
Mazowieckie 2 277 2 256 21 2 2
Opolskie 1 186 1 180 6 - -
Podkarpackie 2 154 2 121 33 7 14
Podlaskie 1 082 1 064 18 1 7
Pomorskie 1 090 1 072 18 - 6
Śląskie 2 141 2 121 20 1 11
Świętokrzyskie 1 040 1 026 14 - 2
Warmińsko- mazurskie 1 154 1 148 6 1 12
Wielkopolskie 1 573 1 572 1 12 47
Zachodniopomorskie 744 738 6 1 4


 stan na dzień 31.12.2016 

mapy

linki

kontakt