2.9. Liternictwo drogowe

9.1. Odmiana krótka (wymiary w cm)

9.2. Odmiana długa (wymiary w cm)